H2B program u Americi

https://www.youtube.com/watch?v=VguS3WDlDHo&feature=emb_logo

Odlična vest iz AMERICAN ADVENTURE! U 2020. godini započinjemo H-2B iz potpuno nove oblasti i na skroz novoj, drugačijoj i atraktivnoj lokaciji na tržištu Srbije – čuvenom NEW YORK-u. U saradnji sa najvećom moving kompanijom na Istočnoj obali u mogućnosti smo da ponudimo sezonski posao u trajanju od 6 meseci i to sa odličnom zaradom.

Selidbe – New York – odlična zarada!

https://www.youtube.com/watch?v=pOZktYU2K20&feature=emb_logo

Prijavi se!

 

 

DUMBO MOVING AND STORAGE +

DUMBO MOVING AND STORAGE + je jedna od najvećih kompanija iz oblasti selidbi u New York-u. Locirana je u Brooklyn-u gde je sedište kompanije kao i parking lot sa dostavnim vozilima za selidbe.

DUMBO MOVING AND STORAGE + je kompanija sa sjajnim mendžment timom koji konstantno uvodi inovacije na tržištu.

A šta kažu novine o njima, pročitajte ovde:

https://dumbomoving.com/press/#!/

O pohvalama i priznanjima ove kompanije, informišite se ovde:

https://dumbomoving.com/awards-and-accolades/#!/

Veoma je bitno da se pomene da je jako važna stavka u kompaniji upravo i najbitnija sporedna stvar na svetu – FUDBAL. DUMBO MOVING AND STORAGE + je partner New York City Football Club –a.

Više informacija o DUMBO MOVING AND STORAGE + možete da pronađete na web sajtu kompanije: https://dumbomoving.com/ kao i na Fecebook stranici: https://www.facebook.com/DumboMoving

USLOVI RADA

 • Očekivani odlazak – početak: 1 April 2021 godine
 • Očekivano trajanje programa: do 8 meseci
 • Smeštaj – Smeštaj će biti obezbeđen posredstvom naše agencije. Smeštaj se plaća od ostvarene zarade.
 • Ishrana – Hrana, kao i smeštaj se plaćaju od ostvarene zarade.
 • Oprema / Svu potrebnu opremu za rad će obezbediti kompanija. Oprema je BESPLATNA!

Broj radnih sati je do 40 na nedeljnom nivou.

Za sve učesnike koje agencija primi na program biće održan Job Fair na kome će prisustvovati predstavnici kompanije iz USA koji će obaviti intervju sa učesnicima. Mesto i vreme održavanja Job Faira biće objavljeni naknadno a postoji mogućnost održavanja i ONLINE Job Fair-a.

Prema Imigracionom zakonu SAD postoji više kategorija viza namenjenih osobama koje žele da privremeno rade u SAD. H-2B viza odnosi se na privremeni ili sezonski rad lica.

Zahtev za privremenim radnicima se odobrava kompanijama koje svoje radne pozicije ne mogu popuniti lokalnim radnicima. Za ovu vizu traži se saglasnost Ministarstva za rad SAD i dozvoljeno je izdavanje od ukupno 66.000 H-2B viza na godišnjem nivou.

Zahtev za izdavanje H-2B vize osobe/imigracioni advokati mogu podneti najviše 90 dana pre početka radnog angažmana, ali smeju da uđu u SAD tek 10 dana pre nego što im odobreni radni odnos počinje (imigracioni službenik može uskratiti ulazak u SAD, ukoliko se viza želi iskoristiti pre pomenutih 10 dana).

Zahtev za izdavanje H-2B vize učesnici programa podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju boravište. Zahtev se podnosi posredstvom naše agencije. Učesnici H-2B programa na razgovor u Konzulat SAD odlaze lično.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje H-2B vize, Konzulatu SAD potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

 • dokument I-797 (ovaj dokument obezbeđuje naša agencija)
 • važeći pasoš (pasoš treba da važi najmanje 6 meseci nakon isteka vize)
 • Dve fotografije formata 5cm x 5cm na beloj pozadini.
 • Sve dokaze koje je učesnik programa u mogućnosti da prikupi, a odnose se na socijalne, ekonomske i porodične veze sa stalnim mestom boravka zbog kojih bi bio u obavezi da se vrati.
 • Potvrda da učesnik nije krivično gonjen ili osuđivan (iz MUP-a i suda)
 • Ranije USA vize na uvid za one koji su već bili u Americi
 • Na zahtev američkog Konzulata i dodatna dokumenta (opciono)

Termini intervjua, procedura viziranja kao i odobravanje vize su u isključivoj nadležnosti Konzulata SAD.

H-2B radni program je program privremenog radnog karaktera koji omogućava osobama iz inostanstva da legalno rade i borave u SAD. H-2B program ima za cilj da američkim kompanijama nadoknadi nedostatak radnika kako bi mogle efektivno da funkcionišu bez zastoja u poslu. Zarađeni novac omogućava pokrivanje troškova putovanja i boravka u SAD. Ukoliko se na programu ostane duže od 4 meseca, može se obezbediti pristojna zarada.

H-2B viza omogućava učesniku da radi isključivo za kompaniju koja je nosilac peticije i koja sponzoriše njegovu vizu. Svaki rad za bilo kog drugog poslodavca je nelegalan.

Pravo učešća na H-2B programu imaju sve osobe, bez obzira na godine ili na nivo stručne spreme. Dobro poznavanje i korišćenje engleskim jezikom nije uslov za učestvovanje na programu osim ukoliko poslodavac iz USA ne zahteva suprotno.

Svaki H-2B kandidat svojim trenutnim statusom mora da dokaže da neće prekršiti pravila vize koja mu je data  kao i da ubedi konzula u ambasadi USA da će se nakon završetka H-2B programa vratiti u zemlju gde ima stalno boravište tj da ovu vizu neće iskoristiti zarad stalne imigracije u USA. (Immigration and Naturalization Act (INA) Section 214b )

Od kandidata se traži da pokažu čvrste veze sa zemljom gde imaju prijavljeno stalno prebivalište.

Čvrste veze se mogu dokazati na osnovu:

 • socijalnih,
 • ekonomskih
 • porodičnih veza sa stalnim mestom boravka kao i na osnovu
 • uredne istorije putovanja sa USA
 • apliciranja za bilo koju vrstu USA viza
 • Poštovanjem pravila ranijih viza u USA
 • Posedovanjem znanja engleskog jezika u meri potrebnoj za sporazumevanje i osnovnu komunikaciju;
 • Kandidati trebaju da prihvate obavezu da se vrate u svoju zemlju po završetku programa;
 • Kandidati ne bi trebali da su krivično gonjeni i osuđivani;
 • Kandidati bi trebali da budu tolerantni, fleksibilni, prilagodljivi, savesni, vredni, dobrog opšteg zdravlja.

 

 

 

 • Učesnik započinje svoju prijavu kompletiranjem upitnika koji može pronaći OVDE.
 • Po prijavi, kandidat će dobiti na mejl primer CV dokumenta koji je potrebno da popuni na engleskom jeziku i da nam na e-mail vrati zajedno sa kopijom prve strane važećeg pasoša;
 • Rok za prijavu je 15. Januar 2021. godine;
 • Kompanija vrši analizu zainteresovanih a učesnicima, koji uđu u uži izbor, American Adventure šalje poziv za ZOOM sastanak i prezentaciju gde će biti prezentovan H-2B program a kandidati imati mogućnost da postave pitanja vezana za isti. Po održavanju ZOOM prezentacije, kandidat je u obavezi da, ukoliko mu uslovi i karakteristike H-2B programa odgovaraju, potvrdi učešće na programu. Nakon potvrde kandidata, agencija će mu na mejl poslati set dokumenata koja su potrebna za prijem na program. Kandidat je u obavezi da u roku od 5 radnih dana dostavi dokumenta koja dokazuju njegov trenutni status i dokaze da je dobar kandidat za dobijanje H-2B vize;
 • Ukoliko ne budete kontaktirani do 15. Januara 2021. – niste prošli prvi krug selekcije;
 • Sledeći korak je Job Fair i sastoji se iz dva dela / prezentacija kompanije i programa od strane predstavnika kompanije i direktan intervju između učesnika i predstavnika kompanije. U slučaju da nije moguće da se organizuje Job Fair zbog pandemije COVID-19 fizički, organizovaćemo ONLINE JOB FAIR preko ZOOM aplikacije;
 • Po dobijanju potvrde od strane kompanije da je učesnik primljen na program sledeći korak je intervju u SAD ambasadi;
 • Dobija se viza, zatim se od strane agencije obezbeđuje medicinsko osiguranje, orijentacioni sastanak pre puta, trening u Srbiji, avio karta i preporuka za smeštaj tokom boravka u SAD.
 • Dolazak u SAD.

Pakovanje / umotavanje kućnog / kancelarijskog nameštaja, utovar, prevoz i isporuka (istovar i odlaganje) ovih predmeta. Posao uključuje podizanje, pomeranje i postavljanje teških predmeta ručno ili uz pomoć ručne opreme (ručni kamion ili kolica). Radnici moraju biti u stanju da podignu / nose i do 50kg  po potrebi. Isporuka predmeta pomoću stepeništa / liftova. Raspored rada je 4-10 sati, uključujući različite dane, subota i nedelja mogu biti takođe radni. Radniku će se obezbediti obuka na radnom mestu.