Visa servis – Sjedinjene Američke Države

Državljanima Srbije neophodne su vize kako bi ušli na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. U zavisnosti od toga da li planirate da posetite, živite, radite ili studirate u Sjedinjenim Američkim Državama, razlikuju se i tipovi viza za koje možete podneti zahtev, a neke od njih imaju i podvrste koje se određuju na osnovu razloga za putovanje u ovu zemlju. Od svakog pojedinačnog slučaja zavisi koja je odgovarajuća vrsta vize. Ukoliko nam detaljnije opišete Vaš slučaj, možemo Vas posavetovati po ovom pitanju i pomoći u pripremi i predaji zahteva za vizu Sjedinjenih Američkih Država.

Naša agencija u ponudi ima i kompletnu asistenciju i pomoć u popunjavanju formulara svim osobama koje žele da apliciraju za turističku (B1/B2 – business/pleasure) ili poslovnu vizu za SAD. Pored navedenih usluga, vršimo i uslugu apliciranja za Green Card Lottery, takozvanu Lutriju za američku zelenu kartu.

Molimo Vas imajte u vidu da je odobravanje/neodobravanje viza isključivo u nadležnosti konzularnog odeljenja Ambasade SAD-a i da naša agencija na to nema nikakvog uticaja. Naša uloga je posrednička i savetodavna kako bismo Vam pomogli da pripremite dokumentaciju i zakažete termin za viziranje. Svaka od zakazanih stranaka u obavezi je da na svoj viza intervju ode lično poštujući zakazano vreme, a u slučajevima nepojavljivanja na intervjuu, sredstva uplaćena na ime troškova viziranja i naših konsultantskih usluga nisu refundabilna. Bez obzira na ishod intervjua i da li je viza odobrena ili ne, sredstva uplaćena na ime troškova viziranja i naših konsultantskih usluga takođe nisu refundabilna.

CENA USLUGE ZA B1/B2, H-2B/H-2A, C1-D, F1 ili J1/J2 VIZU je 6.000 RSD po osobi: 

U tu ceni ulazi:

 • Konsultacije u vezi sa viznim procesom
 • Popunjavanje DS160 obrasca
 • Izdavanje naloga za plaćanje troškova ambasade
 • Pravljenje naloga za aplikanta na sistemu za zakazivanje intervjua
 • Zakazivanje intervjua u USA ambasadi
 • Slanje DHL uputsva aplikantima za preuzimanje pasoša po dobijanju vize

CENA USLUGE ZA GREEN CARD LOTTERY je 5.000 RSD po osobi.

Za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate putem e-maila ili telefona.

Turističke vize SAD (B1/B2)

Turistička viza omogućava aplikantu da poseti SAD i upozna njene mnoge znamenitosti. Upoznavanje različitih zemalja i kultura donosi nova iskustva i pruža priliku da se život obogati novim prijateljstvima i uspomenama, a turistička SAD viza upravo to i omogućava. Međutim, postoje određena ograničenja za one koji imaju pravo da apliciraju za ovu vrstu vize i svaki zahtev je drugačiji. Potrebno je pažljivo razmotriti ceo slučaj i sve njegove činjenice kako bi se pronašao najbolji način za apliciranje. Zato možete imati poverenja u naš tim koji ima višegodišnje iskustvo u ovom poslu.

Turistička poseta SAD-u počinje samom prijavom za turističku vizu, a kako bi celokupan proces bio manje stresan, u našem timu imamo iskusne ljude koji Vam mogu pomoći. Naša usluga je jedinstvena i već prilikom prvog razgovora daćemo Vam jasnu i iskrenu procenu Vašeg slučaja.

Ukoliko niste u mogućnosti da posetite našu poslovnicu, kompletnu saradnju možemo izvršiti putem mail-a.

Asistencija podrazumeva:

 • Popunjavanje on-line elektronskog obrasca – DS 160
 • Izrada naloga na sistemu za zakazivanje intervjua
 • Izdavanje naloga za plaćanje troškova viziranja
 • Zakazivanje intervjua u Ambasadi SAD-a u Beogradu
 • Rezervacija avio karte za SAD
 • Saveti oko kompletiranja dokumentacije

POTREBNA DOKUMENTA:

 • Fotografija dimenzija 5cm x 5cm (Slika mora biti kvadratnog oblika minimalnih dimenzija 600×600 pixela, a maksimalnih 1200×1200 pixela)
 • DS 160 konfirmaciona strana (odštampaćemo Vam u agenciji ili ćemo Vam poslati na email)
 • Važeći pasoš (pasoš mora da važi minimum 6 meseci duže od planiranog boravka u SAD)
 • Stari pasoš (koji dokumentuje Vašu istoriju putovanja, pogotovo ako već imate u njemu prethodne/istekle vize za Ameriku)
 • Pozivno pismo osobe koja Vas poziva da je posetite, njenu kopiju SAD pasoša/zelene karte
 • Rezervacija hotela u kome planirate da odsednete (u slučaju da idete u sopstvenom aranžmanu)
 • Ukoliko ste u radnom odnosu – dokaze koji dokumentuju Vaš radni odnos, dužinu radnog staža, prosek plate i rešenje za odsustvo sa posla tokom boravka u SAD
 • Ukoliko ste student – dokaze koji dokumentuju Vaš status studenta – index, potvrda da ste upisani u tekuću godinu studija i spisak položenih ispita
 • Za one koji su u braku – izvod iz matične knjige venčanih
 • Za one koji imaju decu – izvod iz matične knjige rođenih za decu
 • Za one koji imaju neku nepokretnost – priložiti uverenje iz katastra ili drugu dokumentaciju kojom se dokumentuje nepokretnost
 • Za one koji imaju akcije – dokaz o vlasništvu akcijskog kapitala
 • Za one koji imaju sredstva na računu – izveštaj iz banke
 • Za one koji imaju automobil – saobraćajna dozvola

POTREBNA DOKUMENTA ZA DECU MLAĐU OD 14 GODINA (deca mlađa od 14 godina ne odlaze na razgovor u ambasadu ali se i za njih uplaćuju troškovi viziranja od $185 i šalje se dokumentacija DHL-om direktno ambasadi ili ukoliko roditelji deteta svakako idu na razgovor za vizu, nose dokumentaciju deteta sa sobom):

 • Detetov originalni pasoš (mora biti važeći još minimum 6 meseci nakon planiranog povratka u matičnu zemlju sa putovanja)
 • DS 160 dokument koji dobijate od nas
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original na uvid)
 • Venčani list roditelja (kopija)
 • Jedna fotografija deteta za vizu (5×5 cm sa belom pozadinom)
 • Kopije važećih viza roditelja (ukoliko ih poseduju)

Za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate putem e-maila ili telefona.

Iseljenička SAD viza omogućava aplikantu da živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama bez imigracionih i zakonskih ograničenja. 

Različiti su razlozi za preseljenje u stranu državu i za svakog pojedinca ili porodicu ono predstavlja veliku životnu odluku. Za preseljenje u SAD neophodna je Iseljenička SAD viza, koja upravo to i omogućava. Međutim, postoje određena ograničenja za one koji imaju pravo da apliciraju za ovu vrstu vize i svaki zahtev je drugačiji. Potrebno je pažljivo razmotriti ceo slučaj i sve njegove činjenice kako bi se pronašao najbolji način za apliciranje. Zato možete imati poverenja u naš tim koji ima višegodišnje iskustvo u ovom poslu.

DV lutrija – Diversity Immigrant Visa Program se sprovodi na godišnjem nivou i reguliše ga američko Ministarstvo spoljnih poslova (Department of State). Svake godine se slučajnim izborom dodeli 55 hiljada imigrantskih viza državljanima zemalja koje imaju nizak broj izdatih iseljeničkih viza u USA. Pravila za učešće u ovom program su vrlo jednostavna, ali u isto vreme veoma striktna. Zemlje koje učestvuju u ovom programu su podeljene u šest regiona i pravilo je da zemlje koje su u poslednjih pet godina poslale više od 50 hiljada imigranata nemaju pravo učešća. Takodje, nijednoj zemlji u regionu ne može biti dodeljeno više od sedam procenata ukupnog broja viza.

Postoji lista zemalja koje mogu da učestvuju na Green Card lutriji, a na njima su i Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i ostale zemlje okruženja.

Dva neophodna uslova da bi neko učestvovao u izvlačenju su:

 1. Da je rođen u jednoj od zemalja kojima je dozvoljeno učestvovanje na programu;

 2. Da ima minimum srednje obrazovanje ili makar dve godine iskustva u nekoj oblasti koja se u Americi shvata kao deficitarna. Na ovom sajtu možete proveriti da li se vaše zanimanje kvalifikuje. https://www.onetonline.org/

Agencija American Adventure DOO nudi Vam uslugu tačnog i preciznog popunjavanja aplikacije za Green Card lutriju.

Za uslugu koju plaćate agenciji dobijate sledeće : 

 • 100% garantovano učešće na samom izvlačenju 

 • Ispravno i profesionalno popunjenu aplikaciju, dakle ne rizikujete da ćete biti diskvalifikovani neispravnim popunjavanjem aplikacije, ako to radite sami

 • Uputstva oko standarda za fotografiju, kao jedan od koraka bez koga aplikacija ne može da se podnese

 • Profesionalnu i stručnu asistenciju oko popunjavanja neophodnih podataka za uspešno kompletiranje aplikacije

 • Konfirmacionu stranu na e-mail adresu koja potvrđuje da ste uspešno obavili proces aplikacije. Konfirmaciona strana sadrži jedinstveni kod i vaše ime i prezime, na osnovu koga proveravate status aplikacije kada za to dođe vreme

 • Provera statusa aplikacije i obaveštavanje o ishodu izvlačenja ukoliko to sami ne uspete da proverite

Osim ova dva limita, sve ostalo je čista sreća, i imate podjednake šanse da budete izvučeni kao i svi ostali iz celog sveta koji su u lutriji učestvovali.

Ohrabrujemo Vas da aplicirate što pre, jer onim redosledom kako smo dobijali aplikacije one će biti i unete u sistem. U zavisnosti od obima posla, zadržavamo pravo da zatvorimo aplikacije i pre isteka roka. Takođe prvih i poslednjih nekoliko dana je zbog velikog interesovanja sistem uvek preopterećen pa se preporučuje da aplicirate što pre je moguće kako bismo uspeli da uradimo sve na vreme.

Najstrožije je zabranjeno podneti DVA ZAHTEVA ISTE GODINE jer će u tom slučaju sistem sam diskvalifikovati takve aplikante.

Nakon zatvaranja roka za aplikacije, pristupa se elekotronskom procesu izvlačenja, a na osnovu kriterijuma koji su gore pomenuti. Time što je neko izvučen na lutriji za zelenu kartu, ne znači automatski da može da se odseli u datom trenutku, već se ta osoba kvalifikuje da aplicira za useljeničku vizu pred američkim konzulatom, a odluku o tome donosi konzul. Svake godine se popuni broj od 50 000 useljeničkih viza, ali broj ljudi izvučenih na lutriji je nekada i do 150 000, a to je zato što od prvih 50 000 izvučenih na lutriji, ne dobiju svi vizu, određeni broj ljudi uopšte i ne aplicira, pa se zato izvlači rezervni broj ljudi, da bi se sigurno popunio broj od 50 000 izdatih viza. Svako ko je izvučen na lutriji dobija i svoj redni broj kada je izvučen, pa se shodno tome pozivaju na intervju redni brojevi od 1 pa nadalje, sve dok se broj od 50 000 viza ne popuni. Dakle i ako ste izvučeni pod rednim broj 70 382, opet postoji šansa da budete pozvani na intervju, ako se broj vize od 50 000 hiljada nije do tada popunio.

Za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate putem e-maila ili telefona.