Filip Gnjatović, Park City, Utah

Beograd-Utah

Godina putovanja: 2014
Iskustvo sa agencijom: Pozitivno
Profesionalna i brza usluga, kada god sam im se obratio vrlo ljubazno su mi pomogli u rešavanju svih nedoumica.. Preporučio bih svima koji žele  lako i brzo da završe celu programsku proceduru, da idu preko ove agencije !

Lokacija: Park City, Utah
Iskustvo sa nalaženjem dodatnog posla: Pozitivno
Jako lepo mesto, prijatni i gostoprimljivi ljudi.

Posao: konobar,Hilton
Iskustvo sa poslodavcem: Pozitivno
Satnica: 7$+tips  Broj sati nedeljno: 40  Prosek napojnica: $70
Opis poslodavca: Uluživanje gostiju u restoranu.

FILIP GNJATOVIC, PARK CITY, UTAH

Beograd-Utah

Year of travel: 2014

Agency experience: Positive

Professional and fast service, whenever I turned to them, they kindly helped me in resolving all doubts.. I would recommend to everyone who wants to easily and quickly complete the entire program procedure, to go through this agency!

Location: Park City, Utah

Experience finding an extra job: Positive

Very nice place, nice and hospitable people.

Job: waiter, Hilton

Employer experience: Positive

Hourly rate: 7 $ + tips Number of hours per week: 40 Average tip: $ 70

Employer description: Serving guests in the restaurant.