Katarina Lazović, Marriott’s Willow Ridge Lodge, Branson, Missouri

Branson

Agencija je sjajna, ljudi sa kojima sam radila su uvek ljubazni, uvek na raspolaganju i maksimalno izlaze u susret! Definitivno ih preporučujem!

Branson je malo mesto, nažalost bez bilo kakvog gradskog prevoza, a teren je jako čudan, svuda su usponi i padovi, pa je nezgodno ići bilo gde peške, i skoro nigde nema pešaka pa samim tim ni trotoara po ulicama. Ima dosta pozorišta, i dosta atrakcija koje se mogu obići mada ih ja i nisam puno obilazila. Drugi posao se moze pronaći relativno lako.

Hotel je sjajan, ljudi koji rade tamo takođe! Housekeeping nije lak, posebno jer je potrebna određena brzina da bi se sve stiglo na vreme, i meni je iskreno trebalo 3 meseca da počnem da završavam svoje sobe na vreme, iako smo mi studenti gotovo uvek dobijali najmanji broj soba. Međutim menadžerka je bila prezadovoljna jer oni i ne očekuju od studenata ništa više, a i većina njih je krenula od housekeepinga pa svi znaju kako to izgleda. U laundry-ju sam radila kada su imali višak ljudi u housekeepingu, nije ništa preterano teško, ali si uvek zatrpan peškirima i posteljinama, i 2 dana sedmično sam radila u Cabani, nešto poput fast food-a na bazenu u hotelu. Tamo je super, jeste stalno pretoplo ali dolaze različiti ljudi, svi žele da čuju nešto o tebi i o programu i svi se zabavljaju pokušavajući da izgovore naša imena. Nije težak posao, na meniju nema puno stavki i sve je uglavnom već pripremljeno tako da nije potrebno nikakvo umeće sa hranom, a menadžerka je sjajna, verovatno svima omiljena osoba u hotelu.

KATARINA LAZOVIC, MARRIOTT’S WILLOW RIDGE LODGE, BRANSON, MISSURI

Branson

The agency is great, the people I worked with are always kind, always available and maximally meet! I definitely recommend them!

Branson is a small place, unfortunately without any public transport, and the terrain is very strange, there are ups and downs everywhere, so it is inconvenient to go anywhere on foot, and there are almost no pedestrians anywhere, and therefore no sidewalks on the streets. There are a lot of theaters, and a lot of attractions that can be visited, although I haven’t visited them much. Another job can be found relatively easily.

The hotel is great, the people who work there too! Housekeeping is not easy, especially since it takes a certain amount of speed to get everything on time, and it honestly took me 3 months to start finishing my rooms on time, even though we students almost always got the least number of rooms. However, the manager was very happy because they don’t expect anything more from the students, and most of them started from housekeeping, so everyone knows what it looks like.

I worked in laundry when they had a surplus of people in housekeeping, it’s not overly difficult, but you’re always cluttered with towels and bedding, and I worked 2 days a week in Cabana, something like fast food at the hotel pool. It’s great there, it’s always too hot, but different people come, everyone wants to hear something about you and the program, and everyone has fun trying to say our names. It’s not hard work, there aren’t a lot of items on the menu and everything is mostly already prepared so no food skills are required, and the manager is a great, probably everyone’s favorite person at the hotel.