Srđan, Southampton Car Wash and Detail Center, Southampton, New York

Southampton

Maja i Tamara su devojke za primer! Na sva pitanja su odgovarale brzo i jasno, imale su neograničeno strpljenje za nas. Mali nesporazum je ispao oko promene datuma karte, ali to smo rešili nekako.

Radio sam samo jedan posao, ali sam dobio prekovremeno dosta.

Satnica:10 Broj sati nedeljno:60+ Prosek napojnica(sedmično): 200+. Izuzetno ljubazni ljudi, spremni da pomognu u svemu. Svi su pozitivni, nasmejani, otvoreni za druženje. Posao nije lak, pogotovo kad je gužva, ali verujte mi, isplati se samo zbog ljudi sa kojima radiš. Ima dosta lakših poslova gde su svi neprijatni i bezobrazni, ja pre biram ovu moju varijantu.


SRDAN, SOUTHAMPTON CAR WASH AND DETAIL CENTER, SOUTHAMPTON, NEW YORK

Southampton

Maja and Tamara are girls for example! They answered all the questions quickly and clearly, they had unlimited patience for us. There was a small misunderstanding about changing the date of the ticket, but we solved it somehow.

I only did one job, but I got overtime a lot.

Hourly rate: 10 Hours per week: 60+ Average tips (per week): 200+. Extremely kind people, ready to help in everything. Everyone is positive, smiling,  open to socializing. The job is not easy, especially when it is crowded, but believe me, it only pays off because of the people you work with. There are a lot of easier jobs where everyone is uncomfortable and rude, I prefer this variant of mine.