FINANSIJSKE OLAKŠICE PRI PLAĆANJU PROGRAMA – Work and Travel:

 1. Plaćanje programa kroz povraćaj poreza – Ako ste bili učesnik programa prošle godine i uredno platili porez a želite i ove godine ponovo da učestvujete u programu, ovo je prava opcija za vas! Ako se odlučite za bilo koji program u ponudi i putem nas pokrenete povraćaj poreza, bez čekanja ćete moći da ta sredstva upotrebite za plaćanje programa. Ništa ne plaćate unapred, ne trošite svoju ušteđevinu, a možete odmah da uđete u proces. Ukoliko sredstva od povraćaja poreza prelaze visinu troškova programa, razlika Vam se isplaćuje nakon prijema sredstava. PROCES: Student se prijavljuje na program i plaća troškove prijave na program, avans i troškove usluge povraćaja poreza. Po prijemu donosi SVU potrebnu dokumentaciju za povraćaj poreza. Ostatak programa plaća tek nakon povraćaja poreza a ne kasnije do 01. maja 2019.
 2. Program finansijske podrške – Ovaj program omogućava studentima koji su u programu WORK&TRAVEL da odlože deo uplate do povratka u Srbiju. Studentima koji ispune uslove i budu primljeni na program, odobrava se kratkoročna pozajmica od 300$ troškova programa čiji se povrat realizuje tek nakon povratka u Srbiju. Na ovaj način studenti mogu uštedeti deo koji su namenili za program. Kako aplicirati? Prilikom aplikacije ćete biti upitani da li želite da se prijavite za ovaj vid finansiranja. Biće potrebno da dostavite ličnu menicu i potpišete menično odobrenje. Broj odobrenja je ograničen. OVA FINANSIJSKA OLAKŠICA VAŽI ISKLJUČIVO ZA FULL I LIFEGUARD PROGRAM!!
 3. Otplata programa na 12 rata bez kamate – U saradnji sa bankom upućujemo buduće kandidate na informativni razgovor  na koji odlaze u pratnji roditelja. Ukoliko su roditelji kreditno nezaduženi, postoji mogućnost da im se odobri kreditna kartica i pravo na korišćenje svote novca od čak 4 puta većeg iznosa nego što je njihova plata. Roditelji su dužni da nakon prijema te kartice dođu kod nas, provuku karticu, otplate program i da po tačno određenim instrukcijama koje dobijaju od banke, podele ovaj iznos na 12 mesečnih rata. Povraćaj ovog novca je BEZ KAMATE. Imaju trošak od 1000,00 RSD za podelu iznosa na 12 rata. Mesečno održavanje kartice iznosi 80,00 RSD.
 4. Turistički kredit – Zbog izvrsne saradnje sa jednom od vodećih banaka na našem tržištu omogućili smo Vam finansijsku podršku u plaćanju programa uz minimalne inicijalne troškove. Maksimalan iznos je 600 000,00 RSD. Njima su naši klijenti na prvom mestu tako da se sredstva odobravaju u rekordno kratkom vremenskom periodu. Nema menjanja uslova, povećanja rate, bilo kakvih dodatnih troškova – rata je fiksna, ista od prvog do poslednjeg meseca!
  Primer finansiranja:
  – Odobreni iznos: 100 000,00 RSD
  – Inicijalni jednokratni troškovi: 5 000,00 RSD
  – Mesečna rata: 100 000/12=8 333,33 RSD
  – Period otplate: 12 meseci
  Za vise detalja obratite nam se kako bi Vas spojili sa finansijskim savetnikom!
 5. Kredit na 120 meseci uz mogućnost prevremene odplate – Obično kad student, kao lice bez zaposlenja i redovnih primanja, čuje koliki su inicijalni troškovi SWT programa, avio karte, troškova viziranja…u startu odustane od programa. Tome je došao kraj. U saradnji sa jednom od vodećih banaka na našem tržištu uspeli smo da trošak SWT programa spustimo na 15 EUR mesečno – mesečna članarina u lokalnoj teretani 🙂 Pozovite nas i raspitajte se o ovoj mogućnosti. 
 6. Beskamatni kredit na 12 meseci – U saradnji sa bankom postoji mogućnost da se obezbedi namenski kredit za work and travel programa. Mi ćemo platiti kamatu za Vas a na vam je da vraćate kredit na vreme. POZOVITE, ne čekajte! Amerika nikad nije bila bliža!

UKOLIKO KANDIDAT ISKORISTI BILO KOJU FINANSIJSKU OLAKŠICU, GUBI PRAVO NA BILO KOJI POPUST ILI AKCIJU!!!