Cena

CENA 

Usluga povraćaja poreza se radi preko sertifikovanog agenta IRS-a i ova usluga košta 6000.00 RSD za povraćaj State i Federal poreza.

Ukoliko se desilo da Vam je poslodavac greškom skidao FIC-a i Medicare porez, troškovi usluge povraćaja poreza se uvećavaju za 4000.00 RSD.

Kontaktirajte nas da Vam pošaljemo instrukcije za popunjavanje neophodne dokumentacije i da Vas povežemo sa Easy Tax Store-om, agencijom koja radi povraćaj poreza.