Šta je DS 2019?

DS 2019 formular-obezbeđen od programskog sponzora.
Nakon prihvatanja na program i potvrde o smeštaju, sponzorska agencija iz SAD Vam obezbeđuje DS 2019 formular. DS 2019 je “Sertifikat o razmeni studenata na J-1 statusu” prihvaćen od strane SAD. Formular označava Vašeg programskog sponzora, cilj programa i sadrži tačne datume u okviru kojih Vam je dozvoljeno da radite, podatke poslodavca, kao i datume početka i prestanka rada. Bilo koje odstupanje od tih datuma može rezultirati prekidom programa i uskraćivanjem DS 2019 formulara.