SSN

SSN je devetocifreni broj koji se izdaje državljanima SAD, licima sa stalnim boravkom u SAD i privremenim radnicima u SAD. SSN se izdaje preko Social Security Administration. Primarna namena SSN je praćenje poreskih prihoda. Vremenom je postao i lični identifikacioni broj (National Identification Number). Studenti, učesnici Work & Travel SAD programa, moraju da se prijave za dobijanje SSN po dolasku u SAD.
Za dobijanje SSN apliciraćete u lokalnoj kancelariji socijalnog osiguranja – SSN administration office.
Istražite nakon dobijanja radne ponude gde Vam se nalazi najbliža SSN administration office: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp

S’ obzirom na to da se SSN dobija tek nakon 15-20 dana a kartica sa brojem nakon 1-3 meseca, dobićete potvrdu da ste predali dokumenta za SSN i sa njom slobodno možete da radite dok Vam kartica ne bude gotova. SSN ne mogu dobiti samo studenti koji nisu potvrđeni u SSN sistemu ili oni koji se ne pojave na poslu prvog radnog dana.

Prilikom apliciranja morate predati sledeća originalna dokumenta:

  1. Pasoš
  2. DS – 2019 formular
  3. J-1 viza
  4. I-94 formular
  5. Potvrda da ste dobili posao – radna ponuda (zvanično pismo od poslodavca koje je potpisano i overeno).

Šta ako ne dobijem SSN?
Ukoliko posle 6 nedelja ne dobijete SSN, pozovite Social Security Administration na besplatni broj 1-800-772-1213. Imajte spremnu, pri ruci, Vašu potvrdu o apliciranju za SSN – Social Securty Receipt.
Ukoliko ste aplicirali za SSN, a niste ga dobili, imate pravo da radite i da primate platu.
Ako imate još pitanja kontaktirajte sponzorsku agenciju.