Ukoliko promenim adresu i poslodavca u SAD, da li moram da se registrujem na SEVIS i prijavim promenu?

Da, svaka promena adrese u SAD mora da se prijavi preko SEVIS-a putem web site-a ili telefona.