PRIJAVNA FORMA

UPOZORENJE: Vrlo je važno ostaviti validnu e-mail adresu, jer ćete na istu dobijati sve informacije i obaveštenja vezane za program.

Svi podaci koje ostavljate su potrebni za izradu dokumentacije koja je veoma bitna u daljem toku programa tako da i isti moraju biti 100% tačni.

 

Zainteresovan/a sam za*
Ime*
Prezime*
Datum rođenja*
Grad rođenja*
Puna adresa stanovanja*
(ulica/broj/mesto/poštanski broj)
JMBG*
Broj važećeg pasoša i mesto izdavanja*
Broj telefona*
Email*
Napomena
Naziv fakulteta
Grad studiranja
Naziv srednje škole
Grad gde se nalazi srednja škola
Ime roditelja
Prezime roditelja
Grad rođenja roditelja
Puna adresa stanivanja roditelja (ulica/broj/mesto/poštanski broj)
JMBG roditelja
Broj telefona roditelja
Email roditelja
Struka usavršavanja
Vrsta karte
Grad polaska
Destinacija
Datum polaska
Datum povratka
Tip karte (odrasli, deca, bebe)
Posedujem vozačku dozvolu
Pol
Nacionalnost
Skype ID
Socijalni broj
(upisuju oni koji su prethodno radili u USA)
Datum isticanja pasoša
Bračno stanje
Koliko dece imate?
(za one koji nemaju dece upisati 0)
Da li ste u radnom odnosu?
Naziv firme u kojoj ste trenutno zaposleni
Naziv radnog mesta
Datum zasnivanja radnog odnosa u firmi u kojoj ste trenutno zaposleni
Radni odnos je zasnovan na:
Da li ste ikada bili u SAD?
Da li ste ikada bili odbijeni za vizu od strane američke ambasade?
Ukoliko ste odbijeni za vizu SAD objasnite kada i za koji tip vize
Da li trenutno imate važeću američku vizu? Ukoliko je odgovor da, molimo Vas napišite koji tip vize i do kada važi
Poznavanje engleskog jezika?
Za program sam čuo/la od/preko*