DS2019

DS-2019 formular

DS-2019 formular je obezbeđen od programskog sponzora. Nakon prihvatanja na program, potvrde posla i potvrde o smeštaju, sponzorska agencija iz SAD-u Vam obezbeđuje DS 2019 formular.
DS 2019 je “Sertifikat o razmeni studenata na J-1 statusu” prihvaćen od strane SAD vlade. Formular označava Vašeg programskog sponzora, sadrži kontakt osobu iz Sponzorske agencije koja je odgovorna za Vas tokom trajanja programa i sadrži tačne datume vremena u kojem Vam je dozvoljeno da radite, podatke poslodavca, kao i datume početka i prestanka rada. U ovom formularu naravno stoje i Vaši osnovni podaci kao što su datum rodjenja, ime, prezime, mesto rođenja, pol….Bilo koja netačna informacija na ovom obrascu može da prouzrokuje nepotrebne komplikacije.

Ukratko:

  • Bez DS-2019 formulara ne možete da dobijete J1 vizu
  • Viza Vam omogućava ulazak u SAD ali DS-2019 je Vaš garant za održavanje legalnog statusa na J1 programu.
  • Start i End date označavaju datume u okviru kojih možete raditi u SAD.
  • N00 broj je u isto vreme vaš SEVIS broj (VAŽNO).
  • DS-2019 obavezno poneti SA SOBOM zajedno sa pasošem i dopunskom dokumentacijom kad krenete u SAD.

DS2019

The DS-2019 form is provided by the program sponsor. Upon acceptance of the program, confirmation of employment and confirmation of accommodation, the sponsoring agency from the USA provides you with the DS 2019 form.

DS 2019 is a „Certificate of student exchange on J-1 status“ accepted by the US government. The form identifies your program sponsor, contains the contact person from the Sponsorship Agency who is responsible for you during the program, the goal of the program and contains the exact dates of the time you are allowed to work, employer information, and start and end dates. This form of course contains your basic information such as date of birth, name, surname, place of birth, gender…. Any incorrect information on this form can cause unnecessary complications.

In short:

  • You cannot get a J1 visa without the DS-2019 form
  • A visa allows you to enter the United States, but DS-2019 is your guarantor for maintaining legal status in the J1 program.
  • Start and End dates indicate the dates on which you can work in the United States.
  • The N00 number is also your SEVIS number (IMPORTANT).
  • DS-2019 must be taken WITH YOU along with your passport and additional documentation when you go to the USA.