DS2019

DS-2019 formular

DS-2019 formular je obezbeđen od programskog sponzora. Nakon prihvatanja na program, potvrde posla i potvrde o smeštaju, sponzorska agencija iz SAD-u Vam obezbeđuje DS 2019 formular.
DS 2019 je “Sertifikat o razmeni studenata na J-1 statusu” prihvaćen od strane SAD vlade. Formular označava Vašeg programskog sponzora, sadrži kontakt osobu iz Sponzorske agencije koja je odgovorna za Vas tokom trajanja programa i sadrži tačne datume vremena u kojem Vam je dozvoljeno da radite, podatke poslodavca, kao i datume početka i prestanka rada. U ovom formularu naravno stoje i Vaši osnovni podaci kao što su datum rodjenja, ime, prezime, mesto rođenja, pol….Bilo koja netačna informacija na ovom obrascu može da prouzrokuje nepotrebne komplikacije.

Ukratko:

  • Bez DS-2019 formulara ne možete da dobijete J1 vizu
  • Viza Vam omogućava ulazak u SAD ali DS-2019 je Vaš garant za održavanje legalnog statusa na J1 programu.
  • Start i End date označavaju datume u okviru kojih možete raditi u SAD.
  • N00 broj je u isto vreme vaš SEVIS broj (VAŽNO).
  • DS-2019 obavezno poneti SA SOBOM zajedno sa pasošem i dopunskom dokumentacijom kad krenete u SAD.