Šta je Social Security Number – SSN?

SSN je devetocifreni broj koji se izdaje državljanima SAD, licima sa stalnim boravkom u SAD i privremenim radnicima u SAD. SSN se izdaje preko Social Security Administration. Primarna namena SSN je praćenje poreskih prihoda. Vremenom je postao i lični identifikacioni broj (National Identification Number). Studenti, učesnici Work & Travel programa moraju da se prijave za dobijanje SSN po dolasku u SAD.
Za dobijanje SSN apliciraćete u lokalnoj kancelariji socijalnog osiguranja. Prilikom apliciranja morate predati sledeća originalna dokumenta:
• Pasoš sa J-1 vizom
• Formular radne ponude sa podacima poslodavca
• DS-2019 formular
• I-94 formular (dobijate instrukcije od nas; sajt na kom popunjavate informacije o ulasku i izlasku iz SAD. Kad popunite datum ulaska, odštampate tu popunjenu formu).
Zapamtiite da je neophodno da se javite agenciji u SAD u roku od 48 sati nakon dolaska u zemlju. Dok Vas agencija ne registruje, nemate važeći status i Vaša aplikacija za dobijanje SSN ne može biti procesuirana. Zakasnela registracija kod Sponzorske agencije iz SAD može dovesti do odlaganja dobijanja SSN.