Luka Rosić, Government Camp, Timberline lodge, Oregon

Timberline lodge

U agenciji su jako efektivni, uvek voljni da pomognu, iako sam bio i ostao jako zahtevan i dalje me iznenađuju svojim radom i mogućnostima koje mi pružaju. Marija je najbolja, preporučujem. 🙂

Timberline Lodge je jako malo mesto, ima mogućnosti ,ima posla za uporne i snalažljive.

10.25 + tips što i nije tako loše, overtime jako slabo, teško sklopiti dogovor sa menadžerom za fiksnu smenu. Manje tolerancije za internacionalne studente.

LUKA ROSIC, GOVERNMENT CAMP, TIMBERLINE LODGE, OREGON

Timberline lodge

They are very effective in the agency, always willing to help, even though I was and remain very demanding and they still surprise me with their work and the opportunities they provide me. Marija is the best, I recommend. 🙂

Timberline Lodge is a very small place, there are opportunities, there is work for the persistent and resourceful.

10.25 + tips, which is not so bad, overtime is very weak, it is difficult to make an agreement with the manager for a fixed shift. Less tolerance for international students.