Katarina Stefanović, Block Island, Rhode Island

Beograd-Rhode Island

Godina putovanja: 2015

Iskustvo sa agencijom: Pozitivno
Spremni su da odgovore na sva vaša pitanja, da pomognu šta god da vam treba.

Lokacija: Block Island, Rhode Island
Iskustvo sa nalaženjem dodatnog posla: Pozitivno
Iako je ostrvo malo, postoje ogromne mogućnosti za pronalaženje drugog posla. Ja sam ga pronašla u jednom restoranu posle nedelju dana i ostala sam da radim tu do kraja sezone. Klima je odlična, u julu i avgustu bude oko 30 stepeni. Što se noćnog života tiče ima nekoliko pub-ova za izlaske. Meštani su divni ljudi. Vrlo im je interesantno da nas upoznaju. Druženje je super, kako sa našim ljudima tako i sa ljudima iz drugih država. Kada budete imali slobodan dan, ako već ne radite drugi posao, iskoristite taj dan za obilaženje ostrva a ne za spavanje. Upoznajte se sa što više ljudi, nemojte da provodite vreme isključivo sa našima. Ljudi koji žive na ostrvu puno znaju o njemu i može da se desi da vas svuda vodaju, kao mene. Ja sam posetila neka mesta na ostrvu koje je malo ko posetio ko je bio tamo.

Posao: Housekeeping,The 1661 Inn
Iskustvo sa poslodavcem: Pozitivno
Satnica: $Broj sati nedeljno: 36  Prosek napojnica: $20-40
Opis poslodavca: Dobila sam dve zgrade i posao mi je bio da ih održavam. Imala sam 6 soba i 4 apartmana. Satnica je dobra, napojnica ima ali sve zavisi od broja soba koje su zauzete.

 

KATARINA STEFANOVIC, BLOCK ISLAND, RHODE ISLAND

Beograd-Rhode Island

Year of travel: 2015

Agency experience: Positive

They are ready to answer all your questions, to help whatever you need.

Location: Block Island, Rhode Island

Experience finding an extra job: Positive

Although the island is small, there are huge opportunities to find another job. I found it in a restaurant after a week and stayed there to work until the end of the season. The climate is excellent, in July and August it will be around 30 degrees. As for the nightlife there are several pubs for going out. The locals are wonderful people. It is very interesting for them to meet us. Socializing is great, both with our people and with people from other countries. When you have a day off, if you are not already doing other work, use that day to tour the island and not to sleep. Meet as many people as possible, don’t spend time exclusively with ours. People who live on the island know a lot about him and it can happen that they take you everywhere, like me. I visited some places on the island that few people visited who were there.

Business: Housekeeping, the 1661 Inn

Employer experience: Positive

Hourly rate: $ 9 Hours per week: 36 Average tip: $ 20-40

Employer description: I got two buildings and my job was to maintain them. I had 6 rooms and 4 suites. The schedule is good, there is a tip, but everything depends on the number of rooms that are occupied.