Stevan Kizić, Glenview, Illinois

Beograd-Illinois

Godina putovanja: 2014
Iskustvo sa agencijom: Pozitivno
Sve pohvale za agenciju, sve je u najboljem redu, svima bih je preporučio!!!

Lokacija: Glenview, Illinois
Iskustvo sa nalaženjem dodatnog posla: Neutralno
Postoji mogućnost drugog posla, medjutim u tako velikom gradu niko ne obraća pažnju na studente iz inostranstva. Meštani su kulturni, pomoći će ukoliko su u mogućnosti dok za Srbe u Čikagu nemam reči hvale. Svim studentima bih preporučio da kontakte sa Srbima smanje, posto su ipak otisli da upoznaju drugu kulturu a ne svoju…za sve studente koji borave u Čikagu preko leta, preporučio bih da nabave bicikl, pošto imaju mogućnost da ih ubace u metroe, buseve ukoliko je loše vreme, a samim tim izbeći će nepotrebne troškove za kola, moguće kazne (parking u Čikagu je strašan) a i poboljšaće kondiciju.

Posao: Banquet server,The Glen Club
Iskustvo sa poslodavcem: Neutralno
Satnica: $8.25  Broj sati nedeljno: 30  Prosek napojnica: 5$/h
Opis poslodavca: Dobre strane su to što će vam pomoći ukoliko imate nekih pitanja ili dilema, izaći će vam u susret ukoliko ih zamolite, ali za sve to će vas izrabljivati maksimalno.

STEVAN KIZIC, GLENVIEW, ILINOIS

Beograd-Illinois

Year of travel: 2014

Agency experience: Positive

All praise for the agency, everything is in the best order, I would recommend it to everyone!!!

Location: Glenview, Illinois

Experience finding an extra job: Neutral

There is the possibility of another job, however in such a big city no one pays attention to students from abroad. The locals are cultured, they will help if they are able, while I have no words of praise for the Serbs in Chicago. I would recommend to all students to reduce contacts with Serbs, since they still went to get to know a different culture than their own… for all students who stay in Chicago during the summer, I would recommend to buy a bicycle, as they have the opportunity to put them in subways, buses if bad weather, and thus will avoid unnecessary car costs, possible fines (parking in Chicago is terrible) and will improve fitness.

Job: Banquet server, The Glen Club

Employer experience: Neutral

Hourly rate: $ 8.25 Hours per week: 30 Average tip: $ 5 / h

Employer description: The good sides are that they will help you if you have any questions or dilemmas, they will meet you if you ask them, but for all this they will make the most of you.